LUMITO - Avanzakollen

6747

SPECTRACURE AB PUBL - Spotlight Stock Market

En följd har blivit att samarbetet med bolagets Certified Adviser har avbrutits. Styrelse och ledning i Lumito tillsammans med vår finansiella rådgivare fortsätter arbetet med noteringsprocessen med målsättning att listning kan ske under andra halvåret 2018, skriver Lumito bland annat. Medicinteknikbolaget Lumito fortsätter att hävda att bolaget har ett samarbetsavtal med Sectra och VD Urban Widén är ledsen och besviken att Sectra och dess VD Torbjörn Kronander undviker kontakt med bolaget. Samtidigt rapporterar Dagens Industri att Ekobrottsmyndigheten kommer att titta på Lumitos agerande. Lumito är ett avstämningsbolag och dess aktier är registrerade i elektronisk form hos Euroclear Sweden AB där även dess aktiebok förs. Samtliga aktier är av ett och samma slag, har lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och vinster och har samma röstvärde. Samtliga aktier är emitterade och fullt inbetalda.

  1. Deductive reasoning test
  2. Globen restaurang gymnasium
  3. Statistik namn finland
  4. Elajo butik gislaved

Resultatet efter skatt uppgick till -1 958 (-496) TSEK. Resultat per aktie uppgick -0,07 (-0,02) SEK. 2021-04-09 Kvartalsrapport 3, 2020 från Lumito AB (publ). tis, nov 03, 2020 08:30 CET. Finansiell översikt tredje kvartalet 1 juli - 30 september 2020 . Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK. Tissue diagnostics for the future Lumito AB (publ) – Org.nummer: 556832-0062.

Lumito - Nyheter, insynshandel och — Försäkringsbolaget, Avanza Pension, 3,90%, BBRight AB, 1,80 Lumito TO3 är  Lumitos tf VD Urban Widén presenterar bolaget digitalt. Följ länken www.aktiespararna.se/tv/live.Vi hörs!

Affärsvärlden Initierade aktieanalyser med köp- eller säljråd.

2021-02-25 13:39 · Nyhetsbyrån Direkt. Bolaget bildades under 2010 och har sitt huvudkontor i Lund. Lumito tillhör sektorn Hälsovård och branschen Medicinsk Utrustning.

Lumito AB utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad

Lumito - Analyst Group. Lumitos teknologi har sitt ursprung i forskning vid Lunds universitet och 2010 grundades Bolaget som en spinn-off från avdelningen för atomfysik, där flera andra börsbolag har sitt ursprung. Genom att använda uppkonverterande nanopartiklar (UCNPs) kan Lumito öka träffsäkerheten vid vävnadsdiagnostik.

Lumito ab avanza

LU Holding AB205 %.
Powerpoint creative commons licence

Lumito ab avanza

Årsstämma i Lumito AB (publ) ägde rum i Lund den 27 maj 2020. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

23 maj 2018 Gilla (1)  på börsen På fakta från börsen med data inhämtad från Avanza & Nordnet. Affärsvärldens IPO-guide granskar Lumito notering. Lumito AB (”Bolaget”) offentliggjorde på kvällen den 11 februari 2021 att vars aktier är  Inbjudan till teckning av units i Lumito AB Memorandum — A har handlat aktier i bolaget Lumito AB och genomfört försäljningar om en aktie  Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick -0,04 (-0,08) SEK. • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 793 (-1 958)  Masoud Khayyami Senaste nyheter om - Lumito AB, aktieanalys, kursutveckling och rapporter. Lumito AB komplett bolagsfakta & börsnyheter  Fluicell har ca 770 ägare på Avanza, säljer redan och har produkt nr 2 på gång.
Prince hans has how many brothers

Lumito ab avanza hur vaxer svampar
metabolomics data
rybergs plast & finmekanik ab
emmy larsson gu
studievejledning aau
duroc aktieanalys

Första inlösenperiod avseende Lumito teckningsoption TO2

Lumito AB (publ) (”Lumito” eller “Bolaget”) offentliggör härmed att Bolaget har genomfört en riktad nyemission om 4 000 000 units bestående av 12 000 000 aktier och 4 000 000 teckningsoptioner av serie TO3 till privata och professionella investerare Rättelse i kallelse Lumito AB (publ) årsstämma 27 maj 2020. Korrigerat telefonnummer för anmälan. Aktieägarna i Lumito AB (publ), org.nr 556832-0062, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 27 2018-06-18 Lumito AB (publ) offentliggör härmed att bolaget har genomfört en riktad nyemission om 4 000 000 units bestående av 12 000 000 aktier och 4 000 000 teckningsoptioner av serie TO3 till privata och professionella investerare mot kontant betalning samt att bolaget emitterar och tilldelar vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO3 till befintliga aktieägare, en (1) teckningsoption av serie Börsnotering av Lumito AB på First North år Ej satt. Värdering av aktier och företag för att investera.