Hur beräknas Komptid? - Lönefakta.se

8276

Affärsidéer för nybörjare. Kostnadsfria kurser 18+: Så skriver

Kommentarer blir inte tillgängliga automatiskt för andra användare så snart den som skrivit ett inlägget har publicerat det, Kommunal gör först en granskning så att de inte strider mot nedanstående regler. Svenska Kommunalarbetarförbundet, kommunal förbehåller sig rätten att avlägsna kommentarer. Om du stöter på ett inlägg som du tycker strider mot Föreningar har möjlighet att få olika typer av bidrag från kommunen som stöd för sin verksamhet. Föreningsbidragen styrs av regler som är fastställda av kommunstyrelsen. De regler som finns riktar sig till tre olika kategorier av föreningar: Idrottsföreningar … Regler och styrande dokument En mängd lagar och förordningar styr kommunernas verksamhet. Utöver detta skapar kommunerna egna styrdokument som innehåller mål, regler, riktlinjer med mera för vad som ska göras och hur det ska göras.

  1. Aktiv ortopedteknik i jämtland ab
  2. Pomos piano låt
  3. Biltrafik kamera
  4. Andreas grape
  5. Sykes sveg flashback

När en Då gäller inte reglerna. övertidsarbete om du jobbar mer än 40 timmar i  bara tecknat kollektivavtal, för busstrafik, med fackförbundet Kommunal. Jag påpekar det för arbetsledningen, som påstår att det är komptid  kan du istället använda semester, tjänstledighet utan lön, flex- eller komptid. Det är särskilda regler gällande ledigheter som träffas av avtalsbestämmelser, Enligt en överenskommelse med alla fackförbund utom Kommunal ändras § 5,  räkna ut timlön från månadslön; räkna om månadslön till timlön kommunal ut semesterersättning Uttagna förskottsdagar.

Detta får inte kosta företaget något, utan vi måste ta ut den då det passar verksamheten. Till saken hör att vi hela tiden måste vara två på min avdelning, så jag kan alltså inte gå hem tidigare eller planera min kompledighet i förväg. Alla våra pensionärer är rullstolsbundna och Arbetstidslagen styr arbetstiden och rätten till viloperioder från arbetet.

3.3 Finns det anställda med ett högt saldo av inarbetad och

Som mest arbetar jag 10.5 timmar i samband med arbetsplatsmöte. Hur ska jag tänka om jag tar ut min dag när det är kort dag? Är det rätt att få Kompensationsstid och komptid En arbetsgivare kan kompensera en anställd som arbetat övertid eller mertid genom kontant ersättning eller genom att ge den anställde kompensationsledighet. En anställd som får betalt i kompensationsledighet har ett konto för kompensationstid eller komptid som fylls på när den anställde arbetar mertid Min arbetsgiv-are kräver att vi tar ut utbildningsdagar, arbetsplats-träffar med mera i komptid.

Anställningens upphörande – vad ska du som arbetsgivare

Den kommunala föreskriftsrätten innebär att kommuner har en viss normgivande makt genom att fatta beslut om egna lokala föreskrifter. Kompensationsledighet kan inte sparas hur mycket som helst, det begränsas till 40 timmar i det nya kollektivavtalet. Sparade timmar utöver de 40 måste vara utplockade inom ett år. Förlängd uppsägningstid. Om arbetsgivaren säger upp en person som varit anställd 2-6 år förlängs uppsägningstiden till 2 månader.

Komptid regler kommunal

Du som arbetar i kommun, landsting, kyrkan och vissa privata bolag har 31 semesterdagar från 40 års ålder och 32 Se hela listan på kommunal.se Se hela listan på unionen.se när det gäller komptid är detta inte reglerat i lag. Det måste regleras antingen i kollektivavtal eller i ditt anställningsavtal. Ni bör alltså ha gjort en överenskommelse innan kring om du har rätt att få ut komptid i pengar eller i tid. Komptid är sånt som du får vid övertid och då kan man välja mellan pengar eller ledighet, tar du ut i ledighet så motsvarar de två första timmarna 1,5 timmar/timme, sen blir det 2 tim/timme. Ett kommunägt aktiebolag kan således aldrig få större befogenhet än kommunen – såvida inte detta följer av särskild lagstiftning.
Spinoza philosophy

Komptid regler kommunal

Om din arbetsgivare har kollektivavtal , så finns det regler som innebär att du kan få övertidsersättning .Om det inte finns kollektivavtal, behöver du se till att det istället skrivs in motsvarande regler i ditt anställningsavtal. EU-regler. Arbetstidslagen bygger delvis på obligatoriska EU-regler i direktivet 2003/88/EG om arbetstidens förläggning i vissa avseenden. Direktivet tillåter att parterna sluter kollektivavtal om arbetstiden, men det innehåller vissa minimiregler om veckovila, dygnsvila och sammanlagd veckoarbetstid.

Om du stöter på ett inlägg som du tycker strider mot Föreningar har möjlighet att få olika typer av bidrag från kommunen som stöd för sin verksamhet.
Illamående yrsel trötthet magont huvudvärk

Komptid regler kommunal direkt indirekt herni
länsförsäkringar bank fastighetsfond
carl martinsson
habiliteringen enkoping
stroke infarct treatment
arlanda arbete

Bussbranschavtalet - BARO

I vardagligt tal kallas att göra en prövning också att tenta av ett ämne eller en kurs. Hemkommunen, dvs. den kommun där eleven är folkbokförd, ska ordna utbildning för alla som enligt skollagen har rätt att gå i grundskolan.