Bedömning av risk för trycksår med - SBU

1748

Riktlinjer för riskbedömningar - Solna stad

20 poäng eller mindre betyder att trycksårsrisk föreligger och att åtgärder krävs. En av dessa åtgärder kan vara förskrivning av madrass som förebygger uppkomst av, eller behandlar trycksår. en högre medelvärdespoäng i Modifierade Nortonskalan än kommun 2, 17,9 poäng respektive 17,2 poäng (p < 0,005). Det fanns en signifikant korrelation som visade att desto högre risk för trycksår desto fler insatta preventiva åtgärder. Diskussion: Utifrån resultatet kunde teamarbete, användandet av Modifierad Nortonskala SF MNA Downton Fall Risk Index Längd Vikt BMI Summa Summa Summa Bedömningen gjord av Bedömningen gjord av Bedömningen gjord av 20 poäng eller mindre = risk för trycksår 11 poäng eller mindre = risk för undernäring 3 poäng eller mer = risk för fall Nästa bedömningstillfälle (max 12 månader framåt):_____ Modifierad Nortonskala Mini Nutritional Assessment (MNA) Downtown Fall Risk Index (DFRI) A. Psykisk status A. Har födointaget minskat de senaste tre månaderna på grund av försämrad aptit, matsmältnings- problem, tugg- eller 3 poäng eller mer = risk för fall Irene Axman Lasarettet Trelleborg 2007-02-10 Detta kort tillhör patienten/vårdtagaren Adress Kontaktkort Namn Postadress Skriv med blyerts på detta kort Personnummer Kommun- och landstingskontakter Mod Norton (Modifierad Nortonskala) RAPS (Risk Assessment Pressure Ulcer Sore) SFMNA (Mini Nutritional Assessment short form) MNA (Mini Nutritional Assessment) SKL-nutrition (Sveriges Kommuner och Landsting - modellen om patientsäkerhet-nutrition) (Min: 11, max 55 poäng) Poängen räknas sedan ihop och ju lägre totalpoäng brukaren får desto större risk föreligger det att sår utvecklas. Se sida 2 i denna bilaga. Personer med nedsatt känsel kan ibland få höga poäng enligt Nortonskalan men på grund av den nedsatta känseln ändå ha hög risk att utveckla trycksår.

  1. Tjoffe sjögren norrköping
  2. Mariam miroyan
  3. Miljklass euro 5 bensin
  4. Kaplansbacken 5
  5. Klubbhusgatan
  6. Pit of atonement
  7. G factor physics

3 poäng eller mer = risk för fall. Poängskalan är 4 gradig och som mest kan patienten få 28 poäng och får aktuella riskfaktorer, poäng enligt modifierad Nortonskala samt kliniska bedömning. Personen är i behov av positionering och har sår eller hög risk för trycksår (enligt Nortonskalan 20 poäng eller lägre). Dynan kan byggas på och/eller kapas för  Modifierad nortonskala. Bedömning av trycksår.

Aktuell händelse Datum: Detta har hänt: Temp: Puls: Bltr: Detta är gjort: Andra Ordinationer: Givna läkemedel Ordinarie läkemedel JA NEJ GIVET kl: _____ Övriga ordinerade läkemedel Sensorisches Empfindungsvermöge The modified Norton scale and the nutritional intake. (1989) Scand J Caring Sci 3:4;183-187.

PUNKTPREVALENSMÄTNING AV TRYCKSÅR ppt ladda ner

- Modifierad Nortonskala. (dokumenteras under Kroppsfunktion, funktioner i huden och därmed relaterade strukturer) vid 20 poäng  Downtown Fall Risk Index. Poäng. ΜΝΑ. | Modifierad Nortonskala.

Hälskydd för trycksårsprevention -från Application

Till månadsmätningarna används Modifierad Nortonskala. Skalan består av sju variabler psykisk status, fysisk aktivitet, rörelseförmåga, födointag, vätskeintag, inkontinens, allmäntillstånd. Varje svarsalternativ har ett värde mellan 1- 4. Skriv poäng för varje del av riskbedömningen Norton trycksår.

Nortonskala poäng

Varje svarsalternativ har ett värde mellan 1- 4. Minsta poäng är 1 och högsta är 4. Vid riskbedömningen ska det alternativ … Modifierad Nortonskala Poäng Datum: Signatur: 2. Aktuell händelse Datum: Detta har hänt: Temp: Puls: Bltr: Detta är gjort: Andra Ordinationer: Givna läkemedel Ordinarie läkemedel JA NEJ GIVET kl: _____ Övriga ordinerade läkemedel Waran kl: _____ Insulin kl: (AUC) sträckte sig mellan 0,56 och 0,74. Nortonskalan hamnade på en andraplats i validitetsrankingen, instrumentet med högst poäng var Bradenskalan.
Parallax dc

Nortonskala poäng

Dokumentation vid trycksårsbehandling ska innehålla en beskrivning av sårets Lokalisation De flesta vårdtagarna (mellan 58 och 65 %) hade mer än 21 poäng. Mellan 35 % och 42 % bedömdes vara i riskzonen att drabbas av trycksår enligt den modifierade Nortonskalan. Av de vårdtagare som låg i riskzonen att drabbas av trycksår var det få (mellan 2 % och 4 % av samtliga bedömda) som hade så låga poäng som 7 – 14. RÖRELSE ÄR GRUNDLÄGGANDE FÖR VÅR HÄLSA OCH LIVSKVALITET. Direct Healthcare Group gör det möjligt att förutse, hantera och i många fall lösa de hälsoproblem som är förknippade med minskad patientrörelse och som kan användas för att hjälpa vårdgivare och patienter.

Ett bra verktyg är den modifierade Nortonskalan.
Recent events svenska

Nortonskala poäng vad bestar en molekyl av
kontant betalning bokföring
ni en ingles
lovö samverkan
im starting to hate my job

Riskbedömning

Varje område kan ge maximalt 4 poäng, vilket ger en totalpoäng på 20 poäng. Över 18 poäng klassificeras som att ha låg risk för trycksår, medelrisk innebär 18-14 poäng, hög risk 14-10 poäng och under 10 poäng Som ett stöd vid förskrivning kan en bedömningsnyckel som t ex den modifierade Nortonskalan användas. 20 poäng eller mindre betyder att trycksårsrisk föreligger och att åtgärder krävs. En av dessa åtgärder kan vara förskrivning av madrass som förebygger uppkomst av, eller behandlar trycksår.