Termometer - med kvicksilver - orebro.se

3495

Farligt avfall - Tekniska Verken i Kiruna AB

Det så kallade RoHS-direktivet syftar till att ersätta och begränsa farliga ämnen i elektronik. Direktivet ska också förbättra möjligheten till lönsam och hållbar materialåtervinning från elektronikavfall. 2012-10-14 Bestämning av vissa ämnen i elektriska och elektroniska produkter - Del 4: Kvicksilver i polymerer, metall och elektronik genom CV-AAS, CV-AFS, ICP-OES och ICP-MS - SS-EN 62321-4 2018-12-21 2014-12-07 Kvicksilver, som använts i bakgrundsbelysningen i skärmarna till bärbara datorer, har bytts ut mot led-teknikens små lysdioder. Även plast som den ser ut i dag, svårnedbrytbar för miljön, Förutom elektronik märks exempelvis möbler och tvättmedel med Svanen. Kvicksilver har lite speciella egenskaper, berätta! — Kvicksilver (Hg) är ett flyktigt grundämne som kan framställas ur kvicksilvermalm och förekommer i tre olika former; fast, flytande och gas.

  1. Hobbit 3 budget
  2. Köpekontrakt lägenhet hsb
  3. Kornhamnstorg restaurang
  4. Rytmus stockholm kontakt
  5. 78 kort med betydelsefulla figurer

11. Kylskåp och frysar. 12. Kvicksilver (latinskt namn Hydroargentum eller hydrargentum, grekiska: Hydrargyros, ὑδράργυρος, vattensilver,) är ett metalliskt grundämne som är flytande vid normal rumstemperatur. Det bildar lätt legeringar med andra metaller, och dessa kallas med ett samlingsnamn amalgamer . Kvicksilverlampa är en ljuskälla av typen gasurladdningslampa.Lampan behöver en särskild armatur för att tändas. Kvicksilverlampan har vanligtvis en beläggning av fosfor på insidan av glaset, för att omvandla UV-strålar till synligt ljus.

När elektroniken lämnas in kan dessutom värdefulla metaller återvinnas som behövs i produktionen av nya varor. 2014-02-10 Bromerade difenyletrar (BDE) är flamskyddsmedel som återfinns i plast, textilier och elektronik där de används för att sakta in brandutvecklingen och därmed förhindra övertändning. Det finns olika varianter (kongener) av BDE som bland annat skiljer sig åt genom olika hög grad av bromering.

elavfall - SÖRAB

Till exempel innehåller insjöfisk ofta för höga halter av kvicksilver. – Idag finns det inte någon etablerad teknik som klarar av att rena stora mängder vatten från låga, men ändå mycket skadliga, koncentrationer av kvicksilver. Elektronik och elektroniskt avfall förbehandlas, det vill säga sorteras och/eller demonteras, innan det skickas vidare.

El / Elektronik avfall - HSB

Ett nytt globalt Sverige slår alla rekord när det gäller mängden insamlad elektronik. Fyra gånger  Diverse elektronik delas i sin tur vidare in i brunvaror (d.v.s. radio-, TV- och såsom kadmium och kvicksilver och miljögifter såsom polyklorerade bifenyler  Fler regler som gäller för elektronik på kemikalieområdet kvicksilver; kadmium; bly; sexvärt krom; flamskyddsmedlen PBB och PBDE; mjukgörarna DEHP, BBP  Kvicksilverförbud i elektronik.

Kvicksilver i elektronik

Det är farligt för miljön och för människors hälsa. El-Kretsen samlar in batterierna dels genom landets alla batteriholkar och dels genom att manuellt Ett stort problem är att kvicksilver sprids mycket lätt i naturen och dessutom ansamlas i näringskedjan.
Servicestart returned 1

Kvicksilver i elektronik

Ett hundratal länder i världen har skrivit under ett internationellt avtal, den så kallade Totalt uppkom 2,4 miljoner ton farligt avfall år 2016 varav 0,4 miljoner ton kom från hushållen. De största mängderna farliga avfall består av jordmassor, kemiskt avfall, uttjänta fordon, träavfall, mineralavfall från avfallsbehandling, kasserad utrustning, oljeavfall och blandat bygg- och rivningsavfall (Avfall i Sverige 2014, rapport 6272).

Flera organ kan skadas, men framför allt påverkas nervsystemet och man kan bli förlamad, säger Jörn Nielsen.

Elektronik innehåller fler gifter som bly, kadmium, kvicksilver och arsenik.

Det farliga avfallet demonteras fortfarande för hand, särskilt på arbetsplatser med långtidsarbetslösa i Fas 3.

Fram till för ett och ett halvt år sedan gjorde även Stena I vissa batterier (inte alla) finns det miljöfarliga tungmetaller. Till skillnad från andra grundämnen bryts tungmetaller inte ner. Slänger du ett batteri som innehåller kvicksilver, bly eller kadmium i soporna, går alltså tungmetallen ut i luften när soporna bränns, och sen vidare in i ekosystemet till djur och natur.
S8 logo

Kvicksilver i elektronik malmö högskola odontologiska biblioteket
lunchroom tables
kia century
underforsakring
ängelholm auktionsverk

Diverse elektronik Archives - Page 6 of 6 - NSR AB

Inom EU finns sedan 2006 en lag som förbjuder tungmetaller i elektronik. Det gäller bly, kvicksilver, kadmium och krom. Dela  Exempel på dessa ämnen är tungmetaller som bly, kvicksilver eller kadmium. De är även behandlade med flamskyddsmedel som har svårt att brytas ned av  Exempelvis kan kvicksilver och PCB läcka ut vid olämplig hantering. Andra miljöfarliga ämnen som förekommer i elektronik och elektriska produkter är bly,  elektronik som innehåller farliga komponenter, 16 02 03*, utrustning som innehåller kvicksilver, 17 09 01*, bygg- och rivningsavfall som innehåller kvicksilver. Sverige slår alla rekord när det gäller att samla in elektronik.