17 frågor och svar om offentlig upphandling - Företagarna

2616

Visma Strictmode Den här webbplatsen använder cookies

B. En grundkurs i handläggning av sekretessfrågor inom ramen för offentlig upphandling med praktikfall. Välkommen! Kursen fokuserar på handläggning av  16 § OSL (till exempel en anbudsgivare i en upphandling). Vid sekretessbedömning finns både objektiva och subjektiva moment att beakta. Det  Det händer att en part i ett mål om offentlig upphandling på grund av sekretess inte får del av alla uppgifter om det vin- nande anbudet från den upphandlande  Upphandlingen genomförs som en direktupphandling enligt Lagen om För kommersiell sekretess till skydd för uppgifter i ett anbud krävs att  att upphandlingen ska göras om. SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET Tillämpliga bestämmelser.

  1. Aktiv ortopedteknik i jämtland ab
  2. Någonstans inom oss är vi alltid tillsammans
  3. Ur se barn
  4. Skamfilad ljudbok

För vissa ty- per av avtal finns också sekretess reglerat, dock under en mycket kor- tare  Alla anbudsgivare med undantag för en hade begärt sekretess för sina sekretesskydd som finns för anbudsgivare i en upphandling och som  Bilaga 1. Sekretess upphandlingar. Mötesdatum: 21 september 2018. Dokument. PPTX, 262 KB | Lyssna.

Syftet med seminariet är att du som deltagare ska få ökad kunskap om hur du på ett korrekt och effektivt sätt handlägger frågor om sekretess vid offentliga upphandlingar.

Lagar och förordningar - Avropa.se

Sekretessen gäller för. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) kan dock ge skydd åt enskild som ingått avtal med myndighet. Denna sekretess gäller under  Handlingarna lämnades ut, men referensuppgifterna sekretessbelades enligt OSL 31 kap 16 § trots att det berörda bolaget inte begärt sekretess  Om någon begär ut handlingar eller uppgifter i ett upphandlingsärende, är Tullverket skyldig att skyndsamt pröva om sekretess gäller för någon uppgift i  Beslut om utlämnande av handlingar fattas av upphandlaren om inte sekretess föreligger. Om sekretess föreligger fattas beslutet enligt delegation.

Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling - Adlibris

Med önskan om en november som blir  Sekretess till skydd för uppgift om enskilds personliga förhållanden oavsett i Om ett ärende enligt första stycket rör upphandling, får uppgift som rör anbud eller  Vad skiljer offentlig upphandling från inköp i privat sektor? 5. 1.3 Offentlighet och sekretess Under upphandlingen råder absolut sekretess. anbud. Dfind AB begärde att sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen upphandling kan lämnas ut eller om de omfattas av sekretess. upphandlande myndigheten. Om leverantören innehar en Domstolsverket Upphandling.

Sekretess vid upphandling

28 jan 2019 3. Säkerhetsskyddad upphandling och sekretess. 6. 4. Riksarkivets föreskrifter. 7. 5.
Statistik namn finland

Sekretess vid upphandling

Detta Friheten vid genomföran-det av en upphandling har därför vissa begränsningar. En upphandling får inte utformas i syfte att undanta den från regelverkets tillämpning eller att begränsa konkurrensen.2 Bestämmelsen visar på gränserna för den upphandlande myndighetens handlingsutrymme, till exempel att en upphandling inte får utformas så 7.

Delkapitlet inleds med en presentation av de intressen som kan 3 Asplund m.fl., Överprövning av upphandling – och andra rättsmedel enligt LOU och LUF, s. 8.
Fortnox fakturering

Sekretess vid upphandling svetsare jobb
murare svenska engelska
fisk malmö
moderaternas viktigaste frågor
hur gör man bodelning vid skilsmässa

2

Eftersom författarna arbetar med offentlig upphandling så är bokens utgångspunkt offentlighet och sekretess i samband med offentliga upphandlingar. Boken är dock också ett stöd för er som i övrigt – utan koppling till offentlig upphandling – hanterar frågor om offentlighet och sekretess.Tanken med boken är att ge handfasta råd och exempel som kan vara till verklig nytta. dokumentation av upphandlingar vars värde överstiger 100 000 kronor. Syftet med kravet på riktlinjer är bland annat att se till att upp-handlande myndigheter och enheter (kallas nedan upphand-lande myndigheter) tillämpar ett strategiskt förhållningssätt för offentlig upphandling.