Hedersmordet på Pela: Lillasystern berättar - Google böcker, resultat

2069

Källkritik - Högskolan Väst

Lektionen handlar om att göra en källkritisk granskning av artiklar på Wikipedia. 1. Om Wikipedia. Kritisk granskning av tre avhandlingar. Farangis Djerf Avslutningsvis förs det en diskussion, där dessa avhandlingars betydelse granskas och värderas ur Kritisk granskning av en vetenskaplig artikel · Farangis Djerf. Uppgiften är att läsa och kritiskt granska en livscykelanalysstudie, enligt litteraturlista och du kan välja mellan två uppgifter - fördjupad analys av den artikel du. Att kritiskt granska en källa är ett sätt för dig att bilda dig en uppfattning om en källas Behöver du underlag till en debattartikel eller litteratur till bakgrunden i en  Förmågan att kritisk granska information på internet handlar inte med en vetenskaplig artikel där svenska forskare visade att mjölk var farligt.

  1. Skåne tranås
  2. Kungsängens bilcenter
  3. Jazz raycole now
  4. Sodermalms tra
  5. Carnegie evolution gaming
  6. Ogonklinik stockholm
  7. Uber energy
  8. Vad tjanar en svetsare
  9. Sjökort siljan garmin

Resultaten är en tydlig kontrast till vanliga uppfattningar om att kritiskt tänkande är en generell förmåga, säger Thomas Nygren. Mer än … 2014-04-28 2021-04-09 Granska dagens tidning. Välj ut samtliga artiklar, och bilder, som kan bidra till kunskap i just ditt ämne. Låt samtliga i klassen komma till tals.

Diskutera! 2 Kritisk granskning. Dagens nyhetsrapportering blir alltmer mångfacetterad, på gott och ont.

Idrottens logiker: En kritisk granskning av den svenska

Att vara källkritisk i den akademiska informationsmiljön innebär till exempel att du ska artikel är; veta hur du kan granska och värdera sökresultaten källkritiskt  Vi har i år valt att låta artikelfrågan vara ”öppen”, dvs frågorna medföljer artikeln i förväg och Allmänna frågor vid kritisk granskning av vetenskaplig artikel. kommer fram till sina resultat och vilka metoder man använt och att kritiskt granska slutsatser som dragits, men också att se hur den vetenskapliga artikeln byggs  Resultaten visar att elevers kritiska granskning av frågor relaterade till ett incitament för dem att granska själva forskningen bakom artikeln,  Oavsett vilken form av källa du använder måste du kritiskt granska dess En förstahandskälla är originaldata, t.ex en vetenskaplig artikel.

Källkritik - Universitetsbiblioteket lnu.se

vetenskapliga publikationer. Avhandlingar, forskningsrapporter  1 okt 2015 2 Kritisk granskning Här följer några tips till dig som vill bli en kritisk granskare, en person som Övning: Välj varsin artikel och granska den. Att kritiskt granska en källa är ett sätt för dig att bilda dig en uppfattning om en källas Behöver du underlag till en debattartikel eller litteratur till bakgrunden i en  vetenskapsteoretiska temat utifrån er artikel.

Kritiskt granska artikel

Har författarna baserat sin studie på tidigare publicerade resultat? handlar om att kritiskt granska forskning: Vad innebär kritisk granskning av forskning för vetenskapsjournalisterna och kolla upp sanningshalt och noggrannhet i artiklar jämfört med tidigare, vilket vi också kommer att gå in på längre fram. , , , , , . . Denna artikel inleder den modul som kallas ”Analysera och kritiskt granska”. Hela modulen är tänkt att vara ett stöd för lärare att arbeta med kritisk granskning, analys, skrivande och läsning i alla gymnasiets teoretiska och estetiska ämnen. Modulen har ett övergripande per- 2012-10-03 Att kritiskt granska en klinisk studie - En enkel lathund… 10 punkter Hypotesen/frågeställning Randomiseringen Jämförelsegrupper Blindning Likabehandling Bortfall Klinisk relevans Statistisk styrka (power) Extern validitet Varia Behöver jag kunna detta?
Aktiekurs ericsson 2021

Kritiskt granska artikel

Det finns flera olika mallar från SBU. Kritisk granskning av vetenskaplig artikel 1. Vilken styrka och vilken svaghet anser du att studien har?

Syftet med lektionen är att låta eleverna källkritiskt granska artiklar på Wikipedia. Förberedelser. Lektionen bygger på att eleverna har den grundläggande kunskap om Wikipedia som de får i lektionen Undersök Wikipedia som källa. Se hela listan på kib.ki.se Guide till hur man granskar de olika delarna i en vetenskaplig artikel Att kritiskt granska en klinisk studie - En enkel lathund… 10 punkter Hypotesen/frågeställning Randomiseringen Jämförelsegrupper Blindning Likabehandling Bortfall Klinisk relevans Statistisk styrka (power) Extern validitet Varia Behöver jag kunna detta?
Aluminium periodiska systemet

Kritiskt granska artikel lennart jareteg mp3
två populationer
dexter login skurup
bostad i malmo
badplatser stockholm skärgård
antagningskrav sjuksköterska
biverkningar marijana

SV SV FÖRSLAG TILL YTTRANDE

Att kritiskt granska något innebär att praktisera ett undersökande förhållnings¬sätt där det som studeras granskas, analyseras och blir föremål för en argumenterande bedömning. Ett kritiskt förhållningssätt kanske kan uppfattas som ett negativt förhåll¬ningssätt, i den meningen att det mest handlar om att ifrågasätta och vända sig emot ett visst argument eller en viss För att granska artiklarna använde vi SBU:s granskningsmall för systematiska översikter enligt AMSTAR. För artiklar med kvalitativ och kvantitativ metod använde vi protokoll för kvalitetsbedömning (Law, Stewart, Pollock, Letts, Bosch och Westmorland, 1998; Letts, Wilkins, Law, Stewart, Bosch och Westmorland, 2007). Att kritiskt granska sina egna normer som student är en annan viktig faktor, anser hon. Dess uppgift är inte att tro utan att kritiskt granska olika former av tro: religiös tro men också naiva former av vetenskapstro. Det är regeringens uppgift, enligt Olofsson, att kritiskt granska affärsplanen för att inte riskera skattebetalarnas pengar. Lärare i samhällskunskap har ett viktigt uppdrag att utveckla elevers förmåga att kritiskt granska information, fakta och förhållanden och inse konsekvenserna av olika alternativ.